เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ต.ค. 2560 00:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ จัดการแข่นกีฬา-กรีฑา นักเรียน สถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  สร้างความสมัครสมานสามัคคี ส่งเสริม ความมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีม  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาให้มีทักษะในการเล่นกีฬาและก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพีธีเปิดฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

Comments