เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมืองชัยภูมิเกมส์ 2562”

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่  29  พฤศจิกายน  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) “เมืองชัยภูมิเกมส์ 2562” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562  โดยมีนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  8 ศูนย์ฯและจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 17 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้Comments