เปิดบ้านวิชาการ( Open House) ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ

โพสต์13 มี.ค. 2560 23:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
      ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งทางโรงเรียนฯได้จัดงานแสดงผลงานการศึกษาของนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ชมผลงาน หลังพิธีเปิดฯ ประธานได้เดินเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการวิชาการที่จัดแสดงผลงานในบริเวณงานเพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
Comments