Open House “ส่งเสริมการจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล”

โพสต์20 มี.ค. 2561 03:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 05:37 ]

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 5  ศูนย์ของเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอหนองบัวแดง  โครงการเปิดพาวิชาการ เล่าขานความดี เพื่อศักดิ์ศรีคนหนองบัวแดง  เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561  ณ บริเวณสนามและห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ส่งเสริมการจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลที่สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments