OBEC AWARDS

โพสต์6 ม.ค. 2561 18:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 5 มกราคม 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

Comments