นครกาหลง 2 รับมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2/58

โพสต์1 พ.ย. 2558 23:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ทั้งนี้เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีุฯ พร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายการจัดการศึกษา เรื่อง การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Monderate Class More Knowledge) และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Comments