นิเทศติดตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA2 CPM1

โพสต์20 ส.ค. 2562 06:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA2  CPM1  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  จำนวน 31 คน  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ปี  ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน  10 ตัวชี้วัด   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน และเพื่อให้คณะกรรมการฯ  ได้รับทราบรวมทั้งให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น    

 

Comments