นิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์25 มิ.ย. 2562 19:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ชุดที่ 2  นำโดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (PA รุ่น 2 ) ณ ร.ร.บ้านลำชี/บ้านดอนหันวิทยา/ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  อ.คอนสวรรค์  

 

Comments