งานวันเด็ก ณ หนองบัวแดง "สร้างสรรค์ เด็กไทย นุ่งไทย กินไทย"

โพสต์8 ม.ค. 2559 00:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
มูลนิธิธรรมดี ได้ดี โดยพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และส่วนราชการต่าง ๆ จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด"สร้างสรรค์ เด็กไทย นุ่งไทย กินไทย" ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเปิดงานฯพร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงกิจกรรมต่าง ๆ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 35 โรง นักเรียนจำนวน 3,000 คน

Comments