งานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2560  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรร  ในวันที่ 22  พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีฯ  ซึ่งในปีนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รวมทั้งสิ้น 242 ราย  ได้แก่ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  62 ราย ชั้นทวีติภาภรณ์มงกุฎไทย  18 ราย  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  28 ราย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  4 ราย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 2 ราย และ เหรียญจักรพรรดิมาลา 128 ราย

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments