“นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

โพสต์13 พ.ค. 2559 03:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 3,000 คน  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล Conference  “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559”  ซึ่งถ่ายทอดสดจากอาคารซาเลนเจอร์ฮอลล์  อิมแพค   เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องเอรากอน โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments