นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โพสต์25 ก.ย. 2561 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 25  กันยายน 2561  ณ  หอประชุมรวมมใจครูชัยภูมิ  มีการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ห้องเรียน  นวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   ของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมฯ

 

Comments