นาเสียวเกมส์

โพสต์1 ธ.ค. 2558 00:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558 “นาเสียวเกมส์”  ในวันที่  1 ธันวาคม 2558   ณ  สนามโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเล่านาเสียว  มีโรงเรียนเข้าร่วมฯ จำนวน  10 โรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา, ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จิรง ,ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปหาสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ   และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล  Comments