นักศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์31 ม.ค. 2559 22:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ รุ่น 15 จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้่งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตบุคลากรทางการหมายให้มีความรู้คุณธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นต่อไปComments