แนะแนวอาชีพการมีงานทำ

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมแนะแนวการศึกษา และแนะแนวอาชีพการมีงานทำ ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูแนะแนว และนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุม1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Comments