มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 00:08 ]

วันที่ 26 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ  เขต มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ ซึ่งเป็นมูลนิธีฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนายยอด  ยุระยง  ประธานมูลนิธิฯ  มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากเงินมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 31 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต 1 จำนวน 11 ทุน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 10 คน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 10 ทุน รวม 31 ทุน และจากเงินมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต 1 -3  เขตละ7 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม  21 ทุน   มีนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  และตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ 3 เข้ารับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ต่อไป 


ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

  

Comments