มอบทุนการศึกษา

โพสต์27 ก.ย. 2560 02:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นางสาวนฤมล  จอมแปลง  เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  ในนามตัวแทนบ้านพักเด็กฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน  เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวซึ่งมีรายได้น้อย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 69 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  ในวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุม โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครู ผู้ปกครอง ร่วมพิธีรับมอบฯ

Comments