มอบทุนการศึกษา

โพสต์15 ก.พ. 2559 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวขาดแคลน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางอรนุช เลิศไกร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ,นางสาวนฤมล จอมแปง นักสงคมสังเคราะห์ , นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนในการมอบทุนดังกล่าว

Comments