มอบนโยบายก่อนการประเมินประสิทธิภาพฯ ของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 21:36 ]
                
    ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูมิพญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ , ปรธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์
Comments