มอบเงินต่อเติม ซ่อมแซมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

โพสต์24 มี.ค. 2560 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   เป็นประธานในพิธีมอบเงินจาก “ชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ”  ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน  เพื่อต่อเติม  ซ่อมแซมบ้าน  ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  5 อำเภอ ๆ ละ 1 หลัง (อำเภอเมือง 2 หลัง ) รวม 6 หลัง ๆ ละ 100,000 บาท โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก อำเภอเป็นตัวแทนการรับมอบ ในวันที่ 24  มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


 

 


Comments