มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์15 ก.ค. 2559 02:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 เช้าวันนี้ ( 15 กรกฎาคม 2559)  ณ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นายธนชน  มุทาพร    ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  และผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล   มอบเงินบริจาคช่วยเหลือให้แก่เด็กหญิงปัญาพร  เกษบุรมย์  นักเรียนชั้น ม. 2   โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  อ.เมืองชัยภูมิ   ซึ่งมีอาการผิดปกติ “กระดูกสันหลังผิดรูป”  เพื่อนำไปรักษาอาการดังกล่าวต่อไป


 
Comments