มอบเงินช่วยเหลือครู/นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

โพสต์17 พ.ย. 2560 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ /คณะผู้บริหารสถานศึกษา /ครู  จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิติที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รถบัสทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเบืองต้นComments