มอบความช่วยเหลือ ครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ สิงหาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เฉพาะกิจ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เยี่ยมและมอบเงินสดจำนวน  2,000 บาท  จากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อช่วยเหลือในเบี้องต้น ให้แก่ครอบครัวของ ด.ช.ธนกรณ์  เค้าโนนกอก  นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ   ซึ่งประสบอุบัติเหตุ(โดนลูกปืน) เสียชีวิต  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม 2562  

Comments