“มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนไฟไหม้บ้าน”

โพสต์30 ก.ย. 2562 20:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ในนาม สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    มอบเงินสวัสดิการกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงสุนิสา  ดีทับไทย นักเรียนชั้น ม.1  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง  ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง  สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  ณ  บ้านเลขที่  66 หมู่ 9 บ้านหลักแดน ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 

Comments