“มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ O-NET ป. 6 เต็ม 100 คะแนน ”

โพสต์29 มี.ค. 2561 21:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2561 21:24 ]

เช้าวันที่ 30  มีนาคม  2561  ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุมพญาแล  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.กานดา  กันชัยภูมิ ,ด.ญ.กานต์กมล  บันเทิงใจ,ด.ช.ชวิศ  พรหมนอก และด.ญ.ปริมมาดา  สุพันดี  ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และนายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments