มอบบ้านนักเรียน (หลังที่ 1) ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันนี้  (19 มิถุนายน 2560) นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียน (หลังที่ 1) ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่เด็กหญิงรัตนา  ริ้วทองชุ่ม นักเรียนชั้น ป. 6  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่ง “ชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ เขต 1” ได้บริจาคเงินให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อทำการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียน  อำเภอละ 1 หลัง สำหรับอำเภอเมือง 2 หลัง  รวม  6 หลัง เป็นเงิน 600,000 บาท

Comments