มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิและมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ มอบทุนการศึกษานักเรียนจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์25 ม.ค. 2562 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 25  มกราคม 2561  ณ  ห้องประชุม  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิและมูลนิธิสมบัติ  สารสมบัติ   ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   โดยนายยอด  ยุระยง  ประธานมูลนิธิฯ   มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน   54 ทุน  ๆ ละ 1,000  บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท  โดยเป็นเงินจากมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   จำนวน 31 ทุน  มอบให้นักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /  11 ทุน , เขต  /  10 ทุน และ เขต 3 / 10 ทุน  และจากเงินมูลนิธิสมบัติ  สารสมบัติ จำนวน 23 ทุน  มอบให้นักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 /  ทุน ,เขต 2 /  7 ทุน และ เขต 3 / 7 ทุน   ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้ารับมอบและตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ สพป.ชัยภูมิ เขต รับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป 

Comments