มูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ มอบทุนการศึกษา

โพสต์11 ม.ค. 2559 19:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
มูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ โดยนายยอด ยุระยง ประธานกรรมการมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยแยกเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 8 ทุน ,สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 5 ทุน และสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 5 ทุน


Comments