MOU “โครงการเติมเต็มให้น้องอิ่มท้องก่อนเรียน”

โพสต์24 ม.ค. 2561 06:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ 24 มกราคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก อ.หนองบัวแดง  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในนามสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเติมเต็มให้น้องอิ่มท้องก่อนเรียน กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) โรงพยาบาลหนองบัวแดง โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในอำเภอหนองบัวแดง จำนวน 7 โรงเรียน และวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก โดยมีเจตนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร 2 มื้อต่อวัน 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments