สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์10 ก.พ. 2562 20:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 20:35 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 คน รวม 232 คน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถบริหารสัญญาการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ได้อย่างถูกต้อง   รวมทั้งมีความรู้เรื่องเทคนิคการควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   โดยมีนายศัก ดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมนฯ  ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2562 และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จาก สพฐ. และสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 
Comments