ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โพสต์7 พ.ค. 2558 02:20โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2558 02:21 ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อปรับเปลียนแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา