กุดตุ้ม-ลาดใหญ่เกมส์ 2015

โพสต์3 ธ.ค. 2558 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดตุ้ม-ลาดใหญ่  ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดใหญ่  อ.เมืองชัยภูมิ   มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ป. 6  จาก  12 โรงเรียนในศูนย์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรม   ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน  และมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียน รวมทั้งในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และให้รู้จักการให้อภัย   ซึ่งในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ ,กรรมการตัดสินจากนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ และพ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อบต.ลาดใหญ่ ,อบต.กุดตุ้ม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลาดใหญ่และกุดตุ้ม

Comments