กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โพสต์13 ต.ค. 2559 07:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สมุทรปราการ เขต ในวันที่ 13 ตุลาคม  2559  ตาม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน”  ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์งานด้านแผนงานและงบประมาณ นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายชูชาติ  แก้วนอก  รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สมุทรปราการ เขต 1   ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)    


Comments