กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ชลบุรี เขต 2

โพสต์15 ต.ค. 2559 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าศึกษาดูงาน ณ  สพป.ชลบุรี  เขต ในวันที่ 14 ตุลาคม  2559  ตาม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน”  โดยมีนายธานินทร์   ชลจิตต์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้Comments