กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรม่โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

โพสต์6 ต.ค. 2558 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรม่โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) : กิจกรรม ปปช.สพฐ.ชุมชน ให้กับโรงเรียนสุจริตเครือข่ายของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการจัดกิจกรรรมของโรงเรียนสุจริต โดยเฉพาะเน้นการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ITA จำนวน 3 แบบ กลุุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของทุกอำเภอในสังกัด และกรรมการ ปปช.สพฐ.ชุมชน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยมีนายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Comments