กลุ่มบริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

โพสต์29 ก.พ. 2559 05:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมสัมมนา “โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559” ระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม 2559  ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท  อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี  ในวันนี้   (29 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาฯ       มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักทรัพยากรมืออาชีพ" เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”   ซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการฟัง พูด  ฝึกและเขียนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยนางธัญยธรณ์         สวโรจน์เตโชกิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นวิทยากรให้ความรู้
 


Comments