กีฬาเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด "พญาแลเกมส์"

โพสต์10 พ.ย. 2559 23:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาแล  จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน  “พญาแลเกมส์” โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานเปิดงาน ฯ  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ   มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ,สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างข้าราชการครู-นักเรียน และประชาชน ,ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตาม   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด


Comments