กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน

โพสต์16 ก.พ. 2560 21:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 60 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) ซึ่งสวนสัตว์ นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ นำมาจัดแสดง ณ โรงเรียน บ้านนางเม้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อจะนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Comments