กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน

โพสต์6 ก.พ. 2559 05:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน" (Zoo Outreach Program) ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การสวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนที่สนใจในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯบ้านเล่านาเสียว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 โรงเรียน 
Comments