กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์3 พ.ย. 2562 20:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่ ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และพบปะ มอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจง ข้อราชการ  ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ  แก่คณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1Comments