กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์22 ก.ย. 2562 20:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  23 กันยายน   2562   เวลา 08.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ”  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังกิจกรรม ผอ./รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะ พูดคุย กับบุคลากร  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร  ข้อราชการและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1   Comments