กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 8.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยมีนายพรภิรมย์   สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คณะผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


Comments