กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์2 ก.พ. 2563 20:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 8.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวรวมทั้งมอบนโยบายให้บุคลากรใน สนง./ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยให้ฝึกพูดศัพท์ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 คำ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

Comments