กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์19 ม.ค. 2563 22:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  20  มกราคม 2563  เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยในวันนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 15 จำนวน 16 ราย           เข้าฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

                                            

Comments