กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์5 ม.ค. 2563 18:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  มกราคม 2563    เวลา 8.30 น.  นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

Comments