กิจกรรมค่ายนักเรียน“คณิตพิชิตโอเน็ต”

โพสต์10 ต.ค. 2560 03:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10  ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายนักเรียน คณิตพิชิตโอเน็ต”  ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 . โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป และสมัครใจเข้าค่ายนักเรียน รวม 330 คน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 ในโรงเรียนที่นำนักเรียนมาเข้าค่าย จำนวน 60 คน  มีนายสุเทพ  ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้  ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560       

      ทั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ความเข้าใจในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาต่อยอดความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อให้ครูผู้สอนชั้น ป.6 ที่ร่วมเข้าค่ายกับนักเรียน ได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนในโรงเรียน

Comments