“ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 61”

โพสต์8 ธ.ค. 2560 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต  1นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูในสังกัดที่เกษียณอายุราชการซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ “ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561”  เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนซึ่งได้รับการจัดสรรการจ้าง ฯ จำนวน 19 อัตรา  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพียง 13 ราย  และทำสัญญาจ้างฯ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.60 – 30 ก.ย.61 (ยกเว้นเดือนเมษายน 2561)

Comments