ครู ป. 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"

โพสต์25 พ.ค. 2558 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2558 19:21 ]
ครู ป. 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี" ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (ฺฺฺฺBBL) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 (วันที่สอง) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา BBL เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเชื่อว่าถ้าสมองของคนมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วการเรียนรู้ของคนจะมีประสิทธิภาพมาก การเตรียมความพร้อมของสมองจะนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย มีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์มาอธิบายและจัดการ ดังนั้นผลการจัดการจึงแน่นอนเป็นวิทยาศาสตร์ กุญแจ 5 ดอกเพื่อพลิกโฉมโรงเรียน คือ (1) สนามเด็กเล่น (2) ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง (3)พลิกกระบวนการเรียนรู้ (4)หนังสือเรียนและในงาน และ (5) สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

Comments