โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

โพสต์26 พ.ค. 2561 03:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต จัดกิจรรมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2561  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา /เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดฯ รุ่นที่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  อบรมระหว่างวันที่  26- 28  พฤษภาคม 2561  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments