โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

โพสต์24 มิ.ย. 2561 19:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 19:26 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรม “โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch" ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนในสังกัด 237 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้าน Good Manufacturing Practices /การจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมแก่นักเรียน  และเฝ้าระวังติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ  โดยมีนายสุรศักดิ์ ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ.... 

ภาพกิจกรรมโดย...น.ส.ศรีรุ้ง  บุตะเขียว  นักวิชาการศึกษา สพป.ชย. 1


Comments